Varför e-handel?

Under många år har det varit tyst om e-handel även om detta varit en av de starkast växande marknaderna som finns i landet. Man har kunnat se hur e-handeln går framåt när detaljhandel minskar drastiskt och frågan är om större företag har någon möjlighet att stå utanför denna försäljningsmöjlighet. Det finns exempel på kedjor som inte erbjuder e-handel men som ändå kammar hem en hel del av kakan. I allmänhet finns dock en stor närvaro vad gäller internet och annonsering så att säga att man står utanför internet enbart utifrån det faktum att man inte tillhandahåller någon e-butik är svårt.

Aktiviteter vid konferens

Trenden som kunnat ses under många år är att företag söker bättre interna relationer som en del av resultatet. Sammanhållning och teambildning är viktigt för de allra flesta kontor. Dels för att erhålla en bra arbetsmiljö, men också för att minska personalbyten. Företag som lyckas med att etablera bra relationer, kan dra åt samma håll och ofta få bättre slutresultat än många andra. En konferens är på så vis en investering som i mångt och mycket betalar sig direkt.