Runt om i landet arbetar politiker för att främja näringslivet i området på olika sätt. Det här görs delvis kommunalt, till exempel genom samtal med näringsidkare i kommunen, men sker även på nationell nivå när olika motioner och propositioner läggs som ska göra det lättare att vara företagare.

Företagsklimatet i Sverige