Många sjuksköterskor upplever att det är väldigt givande att arbeta inom detta yrke. Samtidigt bör man inte heller sticka under stolen med att sjuksköterskeyrket stundtals kan vara väldigt utmanande och krävande. Därför väljer många sjuksyrror nu att gå över till att arbeta som konsultsjuksköterska för ett bemanningsföretag. Fortsätt att läsa för att få veta varför så är fallet!

Du kan vilja bli konsultsjuksköterska av följande 4 skäl

Anledningen till att det blir allt mer populärt att arbeta som konsultsjuksköterska är att detta jobb har många fördelar:

  • Flexibiliteten. En av de främsta anledningarna till att många sjuksköterskor väljer att arbeta som konsulter är att de på detta sätt får en större flexibilitet i karriären. Till exempel kan de själva välja när och var de vill jobba. De kan även välja hur mycket de önskar arbeta samt i högre utsträckning styra över sitt schema. Denna flexibilitet gör det enklare för dem att få ihop vardagen vid sidan av arbetet med alla privata åtaganden som många har.
  • Variationen. Ett annat skäl till att många sjuksköterskor väljer att prova på en tillvaro som konsultsjuksköterska är den variation som detta yrke har att erbjuda. Genom att välja denna väg i karriären får de möjlighet att prova på att jobba för flera olika uppdragsgivare. Därmed får de jobba på olika arbetsplatser och tillsammans med olika kollegor. Detta är ett utmärkt sätt att samla på sig ovärderlig erfarenhet och kunskap som man kan ha nytta av lite längre fram i karriären.
  • Ersättningen. Icke att förglömma är att ersättningen för de sjuksköterskor som arbetar som konsulter är väldigt god. Det finns nämligen en stor efterfrågan på dessa samt på den vårdbemanning som bemanningsföretagen tillhandahåller. Därför är uppdragsgivarna villiga att betala lite mer för den flexibilitet som detta sätt att bemanna en arbetsplats ger. I slutändan innebär detta att även du som konsult får lite mer pengar på fickan.
  • Resorna. I vissa fall kan konsultandet innebära lite resande i arbetet. Om så är fallet kan även detta vara en stor fördel som många uppskattar. Du får då möjlighet att upptäcka nya platser i samband med att du reser i ditt arbete. Därmed kan du kombinera din upptäcks- och reselusta med din karriär.
Allt fler väljer att bli konsultsjuksköterska