Att handla på internet är någonting som blir allt vanligare och allt fler väljer också att försöka komma igång med sin egen verksamhet på detta sätt. I och med att det inte krävs några större investeringar för att komma igång med en mindre webbutik, kan man ofta se personer som säljer föremål via sin privata blogg eller via någon annan hemsida som vederbörande handhar.

Trendgalleria