Under många år har det varit tyst om e-handel även om detta varit en av de starkast växande marknaderna som finns i landet. Man har kunnat se hur e-handeln går framåt när detaljhandel minskar drastiskt och frågan är om större företag har någon möjlighet att stå utanför denna försäljningsmöjlighet. Det finns exempel på kedjor som inte erbjuder e-handel men som ändå kammar hem en hel del av kakan. I allmänhet finns dock en stor närvaro vad gäller internet och annonsering så att säga att man står utanför internet enbart utifrån det faktum att man inte tillhandahåller någon e-butik är svårt.

Varför e-handel?