Trenden som kunnat ses under många år är att företag söker bättre interna relationer som en del av resultatet. Sammanhållning och teambildning är viktigt för de allra flesta kontor. Dels för att erhålla en bra arbetsmiljö, men också för att minska personalbyten. Företag som lyckas med att etablera bra relationer, kan dra åt samma håll och ofta få bättre slutresultat än många andra. En konferens är på så vis en investering som i mångt och mycket betalar sig direkt.

Aktiviteter vid konferens